חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  ?TF/CF וקישורי DA/PA/DR מהם קישורי