חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  לדפדפני אפל Webp והתאמת SVGואיך הוא מושפע מ DOMמזה ה