חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  ?Canonical מזה