חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  ?ונתונים מובנים (schema) מה זה סכמה