חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  שיטה ידנית לבדיקת קישורים שבורים