חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הנוסחה המדויקת לדף מכירה שממיר בטירוף