חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  סדרת מסרים ואוטומציות