חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  המנגנון להצעת פתרון מיידי