חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הקמת טופס לידים וחיבור לרשימה ולסדרת מסרים