חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הקמת דף תודה למניעת התעסקות עם לקוחות