חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  מציאת מוצר מנצח