חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  מדוע תחום הPLR נעלם מן העולם