חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  שיטות ליצירת הנכסה פסיבית מהתחום