חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  תכנית פעולה בארבעה שלבים