חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  שיעור 3: בניית תכנית עבודה והצבת יעדים לחודשים הקרובים