חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  שיעור 9: הגשת הצעה לפרויקט שאי אפשר לסרב לה