חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  שיעור 8: לוח המכרזים הזמינים להצעות ב-אקספלייס