מדריך ג'אווה סקריפט - קורס מלא למתחילים

בואו ללמוד ג'אווהסקריפט!

בקורס הזה נכסה את כל היסודות, כך שתהיו מוכנים לכתוב את התוכניות הראשונות שלכם ולבנות אתרי אינטרנט טובים יותר!


0:00 - מתחילים לתכנת

2:45 - בניית דף אינטרנט עבור ג'אווה סקריפט

11:46 - משתנים בג'אווהסקריפט

16:53 - סוגים של משתנים

27:46 - הערות בג'אווהסקריפט

30:55 - הגדרת משתנים ואתחולם

35:31 - משתנים בוליאניים

47:49 - if else

58:44 - סקופ של משתנים

1:05:56 - פעולות מתמטיות בג'אווהסקריפט

1:10:42 - שארית (מודולו)

1:14:12 - מחרוזות ופעולות על מחרוזות

1:20:11 - תתי מחרוזות

1:24:47 - switch case

1:32:33 - לולאות while

1:41:50 - לולאות for

1:52:43 - break, continue

2:02:10 - פונקציות

2:14:30 - pass by value

2:17:33 - מערכים

2:25:06 - אובייקטים

2:34:54 - value types VS reference types

2:44:29 - פונקציות אנונימיות ופונקציות חץ

2:54:55 - מתודות של מערכים

3:03:17 - callbacks, העברת פונקציה כפרמטר

3:09:16 - JSON

3:13:10 - Promises

3:18:53 - fetch

3:24:30 - סיכום

מעבר לשיעור הבא  
דיון

0 תגובות