חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  בניית מגנט לידים