חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  אפקט הסטטוס קוו