חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  דמיון מודרך מכירתי