חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  דה/רה פריימינג - ניפוץ מסגרת ההתייחסות