חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  כיצד לגרום לכל אחד להתחבר אלינו באופן מיידי