חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  סיכום קייס סטאדי נחמן - כ$700 בהוצאה של 400 ש"ח בלבד