חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  נתנאל פגישה 03.07.2020 - הקמת קמפיין ראשון בפייסבוק