חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  נתנאל פגישה 29.06.2020 - חילוץ קבצי מוצרים הקמת דף מוצר ויצירת רשומות דיוור