חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  Pixel helper בדיקה עם