חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  פתיחת חשבון פייסבוק/רכישת חשבונות והכנה לשיווק בחשבון חדש