חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  נוכחות או הבעת עניין במיקומים גאוגרפיים