חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  מסגור (פריימינג) + חוברת פסיכולוגיית הצבעים