חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  השתלת מסרים סמויים ופקודות