חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  שיטת עבודה עם מערכות שגר ושכח