חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  שיטות הפעולה השונות ובמה לבחור