חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  (הנוסחה המדויקת לדף מכירה שממיר בטירוף (מתוך המעבדה למשפכי שיווק